Mag een pelletkachel door de gevel? - Bakkerkachels

Mag een pelletkachel door de gevel?

U heeft het vast weleens gezien. Een pelletkachel die met een buisje van 8 cm de rookgassen via de gevel naar buiten blaast. Maar mag dit eigenlijk wel?

Een pelletkachel is een verwarmingstoestel op vaste brandstoffen. Hiervoor zijn regels opgenomen in het bouwbesluit. Het bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften waar bouwwerken in Nederland minimaal aan moeten voldoen. In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving staat het volgende vermeld: “Een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel voor vaste brandstoffen ligt boven het dakvlak.” Daarnaast staat in de NEN-normering 2757 dat een geveluitmonding enkel is toegestaan voor gasgestookte toestellen. Het aansluiten van een pelletkachel op de gevel is vaak ook niet toegestaan volgens de voorschriften van de fabrikant.

Daarnaast heeft u met een pelletkachel met een geveluitmonding de volgende risico's:

Door windvlagen kan de rook terug geblazen worden in de pelletkachel. Via iedere uitweg zal uw woonkamer zich kunnen vullen met rook;
Door de wind kan de vlam in de vulkoker van de pellet toevoer worden gezogen met brand in het pellet reservoir tot gevolg;
Door stroomuitval in combinatie met onvoldoende trek in het rookkanaal, kan er rook de woonkamer in komen;
Er kan verkleuring optreden van de gevel;
Omwonenden hebben sneller overlast van uw pelletkachel doordat de rook niet boven het dak wordt uitgeblazen. Uw gemeente kan hiervoor een stookverbod opleggen.

Het mag duidelijk zijn dat een geveluitmonding voor een pelletkachel hiermee uitgesloten is. Toch wordt een geveldoorvoer veelal nog aangeboden. Het wordt nou eenmaal een stuk voordeliger en eenvoudiger om op deze wijze een pelletkachel te installeren. Maar het is geen verstandige keuze.