Bolveegsets
Icon Home Bk Oranje
Afleveren naar uw wensen
Icon Check Bk Oranje
Deskundig advies
Icon Levering Bk Oranje
Snelle levering

Prijs

tot

Schoorsteenveegsets

Wanneer u beschikt over een kachel of een haard, dan is de kans redelijk groot dat deze op een schoorsteen is aangesloten. Dat is per slot van rekening de methode om kwalijke rook- en verbrandingsgassen op een veilige manier af te voeren. Van dat voordeel profiteert u echter alleen maar als het rookkanaal ook echt goed schoon is. Is dat namelijk niet het geval, dan kunt u met tal van uiterst vervelende problemen in uw woning te maken krijgen. Wij bieden diverse schoorsteenveegsets aan om deze problemen op te lossen.

5 Resultaten

Toon per:

Sorteren op:

Filter

Onnodig hoge stookkosten

In de eerste plaats kan een rookkanaal dat niet goed schoon is ervoor zorgen dat uw energieverbruik onnodig hoog is. Met andere woorden: een rookkanaal dat teveel vervuild is kost u concreet geld. Bij een optimaal schoon rookkanaal vindt namelijk een optimale trek plaats, die de rook en gassen van uw kachel naar buiten blaast. Is die trek echter niet optimaal, dan moet er harder worden gestookt om de ideale temperatuur in een ruimte te kunnen bereiken.

Brandgevaar

Een niet goed gereinigd rookkanaal kan ook brand tot gevolg hebben. Op het moment dat een kachel brandt worden er door het rookkanaal ook roetdeeltjes afgevoerd. Een groot deel van die roetdeeltjes wordt weliswaar de buitenlucht ingeblazen, maar er blijven ook roetdeeltjes in het rookkanaal achter die vervolgens aan de binnenzijde ervan blijven kleven. Als een rookkanaal niet regelmatig wordt schoongemaakt, dan wordt de roetlaag aan de binnenkant van het rookkanaal steeds dikker. Die roetlaag is uiterst brandbaar. Combineer dat met de trek, die mede dankzij een steeds dikker wordende roetlaag steeds verder afneemt, dan betekent dat dus ook meteen dat eventuele vonkjes, die van het vuur van een kachel afkomstig zijn, lang niet altijd goed naar buiten afgevoerd kunnen worden. In plaats daarvan komen ze op de brandbare roetlaag terecht, met alle gevolgen van dien.

Koolmonoxide

Tenslotte kan een rookkanaal dat niet goed schoon is er ook voor zorgen dat gevaarlijke gassen niet hun weg naar buiten kunnen vinden. Met name koolmonoxide is wat dat betreft uiterst gevaarlijk. Dit gas heeft jaarlijks meerdere doden in Nederland op z’n geweten. Het is vooral zo gevaarlijk omdat mensen het niet kunnen ruiken. Pas als ze plotseling erg ziek worden geeft deze sluipmoordenaar zijn identiteit prijs.

Zelf regelmatig uw schoorsteen vegen

Alle hierboven genoemde problemen kunt u uiteindelijk gemakkelijk voorkomen door minstens één keer per jaar uw schoorsteen of ander rookkanaal grondig te reinigen. Gebruik daarvoor echter wel altijd een professionele schoorsteenveegset. Zo’n schoorsteenveegset bestaat onder meer uit een speciale ronde borstel van nylon of staal waarmee de binnenzijde van het rookkanaal optimaal wordt gereinigd. Maakt u tijdens het reinigen ook gebruik van een stofzuiger voor het verwijderen van het roet, dan is het zonder meer aan te raden om hiervoor ook een speciaal filter te kopen, zodat wordt voorkomen dat er toch nog kleine roetdeeltjes uw woning in worden geblazen.